Subscribe to RSS Feed
Twitter
HIRE ME! home  archives  about  blogroll

BMI Of BSA Berekenen

23 Oct 2008

Voor een recent project moest ik het BMI en BSA berekenen. BMI is ondertussen wel bij iedereen bekend maar van BSA had ik persoonlijk nog niet gehoord.

BMIBody Mass Index

<% coderay :lang => ‘ruby’, :line_numbers => ‘inline’ do -%>
bmi = weight/((length.to_f/100)**2))
<% end -%>

BSABody Surface Area

<% coderay :lang => ‘ruby’, :line_numbers => ‘inline’ do -%>
bsa = (weight**0.425)(length0.725))0.007184
<% end -%>

Voila. For future reference.

blog comments powered by Disqus